Fredagen den 12 januari strömmade personer med koppling till svensk byggbransch och infrastruktur till nordskånska knutpunkten Hässleholm. Varför? Sveriges Byggindustrier arrangerade årets Infratoppmöte.

“Sund konkurrens och prioriteringar” stod i fokus och nog diskuterades dessa ämnen, stundtals passionerat, och hela tiden från något olika perspektiv och utgångspunkter. Fieldly var på plats och här summerar vi dagens höjdpunkter för dig som inte var där.

Bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar hör ihop

Två av de första att fånga publikens uppmärksamhet för dagen var en nuvarande och en tidigare infrastrukturminister. Den nuvarande, Stefan Eneroth (S), var tydlig med att satsningar på infrastruktur är tätt sammankopplade med bostadsbyggande.

”Det är underligt att vi inte tidigare kopplat ihop bostadsbyggande med infrastrukturinvesteringar”, sa infrastrukturministern.

En som haft samma post som Stefan Eneroth är Catharina Elmsäter-Svärd. Hon är numera VD för Sveriges Byggindustrier och på Infratoppmötet betonade hon hur viktig bra infrastruktur är för att människor utanför storstäderna inte ska behöva göra avkall på sina karriärer och utvecklingsmöjligheter.

”Om man tvingas pendla mer än en timme, en och en halv, så tenderar den ena partnern att gå ner i tid alternativt att inte ta det där spännande jobbet. Det är oftast kvinnan som gör det.”

Hon tillade att det inte är sträckan som avgör hur långt människor är benägna att pendla. Det är tiden man behöver lägga på att ta sig till och från arbete och bostad som avgör.

Infratoppmöte Sveriges Byggindustrier Catharina Elmsäter-Svärd Tomas Eneroth

Tomas Eneroth och Catharina Elmsäter-Svärd delar mikrofon på Infratoppmötet 2018 i Hässleholm.

 

Stärkt konkurrenskraft – på svenskt vis

Som VD för byggbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation ligger det på Catharina Elmsäter-Svärds bord att förbättra näringsvillkoren för hela branschen och för de enskilda medlemsföretagen. På Infratoppmötet tog hon tillfället i akt att prata om hur vi finansierar ett fortsatt ökat bostadsbyggande.

”Det kan vara bättre med individuella riktade stöd till hushållen som är inkomstprövade än att ge stöd till byggherrar för att de ska bygga billigare bostäder”, sa hon och nämnde även möjligheten till så kallade hyrköp.

”Vi befinner oss i olika skeden i livet” sa hon och förklarade att låginkomsttagare, ungdomar och nyanlända i Sverige kanske inte har råd att flytta in i en bostadsrätt eller nyproducerad lägenhet och att det bör finnas alternativ för dem.

Sverige ska bli ett land med stärkt konkurrenskraft, ett land med höghastighetståg och ett land som implementerar ny teknik. Catharina Elmsäter-Svärd betonade att vi måste rusta oss för att om några år – enligt prognoser 2025 – vara 11 miljoner invånare. En jämnare byggtakt och högre effektivitet och produktivitet ska prägla byggbranschen.

”Men vi ska göra det på ett svenskt vis; tillsammans och med varandra”, sa Catharina Elmsäter-Svärd och betonade att det ligger i hennes natur att försöka åstadkomma ”blocköverskridande” överenskommelser. Ett nära och bra samarbete mellan arbetsmarknadens parter – inom bygg i första hand representerade av Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, är en förutsättning för att nå hållbara överenskommelser.

Sveriges Byggindustriers VD tog också upp faktumet att ca 50 000 personer aktiva inom byggbranschen kommer att gå i pension inom kort. Hon uppmanade därför byggbolag och andra branschaktiva att samarbeta med och stödja de utbildningar som förbereder medarbetare på olika roller i branschen.

ID06 måste bli bättre

ID06 är ett system som går ut på att göra det enklare att hålla koll på vilka som vistas på en byggarbetsplats. Eftersom alla som vistas på byggarbetsplatsen måste registrera sig i den elektroniska personalliggaren minskar antalet obehöriga och en sund konkurrens förstärks samtidigt som säkerheten på bygget ökar.

Catharina Elmsäter-Svärd menar att systemet både kan och ska förbättras och att mer information bör kopplas till systemet. Information om kompetenser hos de som befinner sig på bygget ska enkelt gå att få fram. Även information om företag som är verksamma på arbetsplatsen ska vara lättillgänglig för att säkerställa att de är schyssta och seriösa bolag som betalar löner och avgifter.

Även Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, betonade förbättring av ID06 som viktigt för att stärka sund konkurrenskraft i branschen.

Dagen bjöd bl.a. även på en paneldebatt med Sveriges Byggindustriers ordförande Svante Hagman, Byggnadsarbetareförbundets ordförande Johan Lindholm och Jessica Löfström, VD för bemanningsföretaget Expandera Mera. Här fick frågan om svenska bolags konkurrensförmåga gentemot utländska bolag med – på sina håll – tveksamma upplägg för betalning av löner och arbetsgivaravgifter stort utrymme.

På dagens program stod även erfarenheter från Regionsamverkan Sydsverige, presenterade av regionråd Christina Mattison från Region Blekinge. Hon lyfte fram att hela 26 procent av Sveriges befolkning bor i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Hallands län. Regionen är att betrakta som en tillväxtmotor för hela landet och satsningar på utbyggnad av regional infrastruktur är därför angeläget för att försäkra oss om fortsatt god tillväxt.

Infratoppmöte program

Hur konkurrerar en sund bransch om framtidens infrastruktur? Den frågan stod i centrum vid 2018 års Infratoppmöte i Hässleholm.