Ramirent är en av Europas främsta maskinuthyrare som med verksamhet i 10 länder lägger sig vinn om en stark lokal närvaro. I Sverige har Ramirent kundcenter över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

Kunderna finns inom såväl byggbranschen som övrig industri, offentlig sektor och även bland privatpersoner. Ramirent erbjuder kunden kunskap och stöttning genom hela projektets livscykel, från behovsanalys och projektering till installation, underhåll och demontering.

Hur är det att arbeta på Ramirent?

”Jag vågar påstå att man kan gå fram till vem som helst och be om hjälp med ett problem. Båda två kommer att gå därifrån med inställningen att vi kommer att lösa det. Vi har en ”can do”-attityd rakt igenom.”

Orden är John Jernbergs. Han är kundcenterchef för El & Energi på Ramirent. Vi frågade honom varför valet av digitalt projekthanteringsverktyg föll på Fieldly, vad Ramirent hoppas uppnå genom att använda oss och vad man tycker om att arbeta med oss.

Vilka problem vill Ramirent lösa med hjälp av Fieldly?

Det finns en del dubbelarbete i våra arbetsprocesser och vi har ett system där dokument och material vidarebefordras mellan medarbetare. Email och Excel-listor skickas ofta fram och tillbaka vilket innebär mycket tidskrävande manuell handpåläggning. Informationen som skickas mellan medarbetare riskerar också att bli skadad eller felaktig. Man behöver också ringa många telefonsamtal för att försäkra sig om att ha rätt information.

Det här hoppas vi ändra på genom att fortsätta använda Fieldly. En närmare relation till kunden är en annan fördel vi ser och hoppas kunna se resultat av.

Varför valde Ramirent Fieldly?

Innan Fieldly valdes ut som projekthanteringspartner gjordes en regelrätt upphandling där vi utmanade såväl stora som små leverantörer. Tre andra leverantörer övervägdes men Fieldlys förmåga att anpassa, utveckla och expandera verktyget avgjorde.

Fieldlys vilja att samarbeta och se lösningar på problem gjorde att ni passade in i vårt eget företag.

Vilken funktionalitet i Fieldly hoppas Ramirent få mest nytta av?

Jag har svårt att begränsa mig till en funktionalitet. Den ekonomiska sammanställningen ger en bra sammanfattning av varje projekt eller arbetsorder. Den funktion jag hoppas mest på är det kommande planeringsverktyget som kopplar arbeten till en överskådlig vecko- och månadsplanering. De nya checklistorna ser också väldigt lovande ut.

Vilka resultat hoppas Ramirent uppnå genom att använda Fieldly?

Vi hoppas på kortare ledtider inom arbetsledning och på bättre marginaler på material. Vi vill också se en ökad verkningsgrad på våra arbetstimmar.

Folk hos oss kommer uppleva sitt arbete som mer meningsfullt när de märker att dubbeljobben och behovet att vidarebefordra material försvinner.

Hur är Team Fieldly att arbeta med?

Det är ett glatt team med god inställning. Jag ser en ledning med mycket vilja och kunskap att göra verklighet av den. Samarbetet är strukturerat och inspirerande.