Det Fasadglas inte känner till om glaskonstruktioner och metallarbeten är nog inte värt att känna till. Månadens Fieldling har funnits sedan 1913 och är ett av de äldsta företagen inom branschen. Sedan ett år tillbaka använder de Fieldly för att hantera sina projekt.

Så här lyder motiveringen:
“Månadens Fieldling April var tidiga med att förstå nyttan av Fieldlys lösning. Fasadglas är väldigt duktiga på att dokumentera alla arbeten med text och bild. De taggar in sina projekt på ett kreativt sätt med understatusar och har gett oss kontinuerlig och mycket värdefull feedback under sitt första år som Fieldly-användare.”

Bättre återkoppling till kunder
Mikael Lindström, servicechef på Fasadglas, berättar hur han som nytillträdd chef 2014 tog sig an uppgiften att införa en struktur för digital orderhantering. Man hade tidigare undersökt alternativen på marknaden utan att hitta ett system som var rätt för just glasmästeriarbeten.

”Det var nödvändigt för att effektivisera tiden mellan arbetena och för att få bättre kontroll över orderflödet”, förklarar Mikael beslutet att digitalisera arbetet.

Möjligheten att dokumentera varje order var också viktig vid valet av digital lösning. Mikael förklarar att det nu är enkelt att ge tydlig återkoppling till kunder kring deras beställningar. Att smidigt kunna se när leveranser och montage kan ske gör det lättare att erbjuda god service till kunderna.

Personalen igång efter en månad
Mikael berättar att han varit med och implementerat två andra system för orderhantering:

”Där var introduktionstiden betydligt längre; mellan 1 och 1,5 år kunde det ta att vara igång med ett nytt system. Så med utgångspunkt från dessa erfarenheter var starten med Fieldly betydligt gemytligare”, säger han.

Med Fieldly var personalen igång efter en månad. Även montörer som uppfattats som mindre mottagliga för ny teknik är positiva till Fieldly och systemets upplägg, berättar Mikael. Han förklarar också att Fieldly gjort det tydligare vem som ”äger bollen” kring en viss order. Det har gjort såväl administrativ personal som montörer tryggare i sitt arbete.

Lätt att se status på ordrar
På frågan om vad som är bäst med Fieldly svarar Mikael att varje order nu finns registrerad i ett system som går att söka i. Det är lätt att se vilken status de olika ordrarna befinner sig i.

”Montörerna känner att de kan släppa kontrollen över ordern efter första åtgärd för att sedan få veta när det är dags för den slutliga eller färdigställande åtgärden”, förklarar Mikael.

Han menar också att mobiliteten är den allra bästa funktionen. Och, tillägger han; ”att slippa alla papper”. När han får frågan om vad han skulle säga till den som överväger att börja hantera sina ordrar och projekt med Fieldly svarar Mikael:

”Fieldly är flexibelt och har en enkel struktur som för en liten penning genererar stora administrativa och tidsmässiga besparingar”.

Vi på Fieldly vill passa på att tacka Mikael och Fasadglas för all den värdefulla feedback vi fått under året som gått.

För Team Fieldly,
Linnéa Vikbrant, content manager

image

Fasadglas finns i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala.