Det råder inga tvivel om att kommunikation är A och O inom byggbranschen. Utan rak och tydlig information och glasklara arbetsorders blir det svårt för hantverkaren på fält att se till att första spiken slår i rätt bräda. Men räds inte – det finns en lösning på byggbranschens akilleshäl. Vill du veta vad och hur? Låt dina ögon vandra längsmed texten!

Miljarder i sjön

Byggbranschen präglas av ett konstant jagande av kostnader. Detta till trots, slösas otroligt mycket onödiga resurser som en följd av bristande i kommunikation mellan projektledare, hantverkare och kund.

Faktum är att den stapplande informationsöverföringen kostar byggindustrin 40 miljarder kronor  – per år. Detta är en o(t)rolig siffra som motsvarar Öresundsbron: tvåfaldigt! Nedbrutet till bolagsnivå uppskattas förbättringar i kommunikationen generera besparingar på motsvarande 13% av dina byggprojekts totala kostnad.

Trubbiga arbetsorders behöver slipas till

En avgörande faktor som ligger bakom denna mardrömsliknande siffra är grumliga arbetsorder. Om direktiven inte är glasklara riskerar dina fältarbetare att utföra felaktigt arbete. Detta leder till kompletterande arbete och onödiga merkostnader för dig och ditt företag. Det är också vanligt att viktiga detaljer försvinner till följd av manuell rapportering vilket medför tidskrävande och kostsamma återbesök.

“Det är viktigt att dialogen inte fastnar mellan kund och arbetsgivare. Det måste finnas en full förståelse inför uppdraget om man vill underlätta fältarbetares arbete och minska risken för missförstånd”, säger Thomas Grön, anläggningsarbetare på G.Folkessons Maskin & Transport.

Vi känner igen Thomas problematik. Allt för väl. Med Fieldly har du som arbetar i byggbranschen full tillgång till all relevant information direkt i på webben eller i appen. Kunskapsöverföringen fastnar alltså inte strikt mellan projektledare och kund, utan hantverkaren på fält får tillgång till viktig information med några enkla knapptryck på mobiltelefonen. Överblick och insyn är nyckelord för effektiv projektledning.

Fieldly-projekthantering-byggbranschen

Manuell ineffektivitet behöver bli digital effektivitet

Byggbranschen förlitar sig alltför mycket på penna och papper. Med skrynkliga manuella order och direktiv ökar risken för att information och rapporter försvinner eller uteblir. Dessutom skapar pappersarbete merarbete för administratören som behöver lägga in alla manuella rapporter i olika system.

Med en enkel knapptryckning inuti vår app på en iPhone eller Android-telefon kan dina hantverkare lämna in tidrapporter, körjournaler och materialanvändning direkt och på plats. För administratören innebär en digital rapportering en genomsnittlig tidsbesparing på 50%. I takt med att rapporter läggs i Fieldly skapas ett komplett löne- och faktureringsunderlag i realtid som sedan enkelt exporteras till system som Visma, Fortnox och Hogia med flera.

Den muntliga kommunikationens fallgrop

Muntlig kommunikation är vanligt förekommande på byggarbetsplatser. I en studie gjord av Chalmers, behöver denna kommunikation kompletteras av digitala kommunikationskanaler för att säkra att information inte faller mellan stolarna.

Med ett projekthanteringssystem minskar informationsbortfallet avsevärt! Du får en direkt och komplett överblick över alla arbetsorder och projekt. Detta betyder att hantverkare inte behöver ringa projektledaren för förtydliganden eller förlita sig på muntlig kommunikation som gått i många led. Istället kan informationen kollas upp på plats och direkt i fickan. Detta betyder att hantverkare slipper dötid och kan återgå till arbetet betydligt snabbare!

Språkbarriärer

Språkbarriärer har varit på tapeten och lyfts fram som en allvarlig säkerhetsrisk på byggarbetsplatser. Med medarbetare från hela världen på en och samma arbetsplats är det viktigt att arbetsuppgifterna och säkerhetsriskerna förstås av samtliga parter.

Fieldly ligger minsann inte och släpar efter. För att undvika kommunikationsmissar finns vårt projekthanteringssystem på svenska, engelska, danska, finska, norska och polska. Du kan numera säga säkerhet, security, sikkerhed, turvallisuus, sikkerhet och bezpieczeństwo.

 

Byggbranschen är en bra bransch som växer så det knakar. Men den kan göras ännu bättre  – och inte minst ännu effektivare! Känner du dig manad att ta kontrollen över dina byggproblem? Boka en demo idag!